In het voortraject naar uitvoering wordt er gewerkt met een stappenplan:

 • Wat is de oorzaak van de vervuiling:  Atmosferische vervuiling of vervuiling door menselijk handelen.
 • Kan de oorzaak worden weggenomen om herhaling te voorkomen:  Atmosferische vervuiling door periodieke schoonmaak
  Menselijk handelen door aanpassingen aan gebouw/omgeving of voorschriften
 • Proef zetten:  Gedeelte van gevel wordt schoongemaakt om methodiek te bepalen, en klant kan beoordelen of  gevel voldoende schoon wordt
 • Wensen van de opdrachtgever:  Wat wil de opdrachtgever precies, een “nieuwe” gevel of een optisch schone gevel
 • Inspectie:  De gevel wordt visueel geïnspecteerd om schades of afwijkingen in kaart te brengen
 • Adviseren:  Advies uitbrengen over de beste manier van behandelen en schoonmaken
 • Bepalen hulpmiddelen:  Hoogwerker – reinigingsmiddelen – vergunningen – afzettingen enz.
 • RI&E:  Risico inventarisatie en evaluatie, het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen.
 • Uitbrengen van offerte:  Uitgebreide offerte met daarin advies – hulpmiddelen – plan van aanpak en totaalprijs